00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds

Local Organizing Committee

                                                                                                    

                                   Jingfeng Wang                                              Lunhai Zhi                                                    Yongbo Peng

                Hefei University of Technology(Chair)     Hefei University of Technology(Co-Chair)        Tongji University (Co-Chair)
 

• Guohai Chen, Dalian University of Technology
• Zijun Cao, Southwest Jiaotong University
• Xun Chong, Hefei University of Technology
• Zhaodong Ding, Hefei University of Technology
• Hongzhe Dai, Harbin University of Technology
• Wenliang Fan, Chongqin University
• Decheng Feng, Southeast University
• Ruofan Gao, Jinan University
• Xu Hong, Hefei University of Technology
• Jingran He, Guangdong University of Technology
• Shenjiang Huang, Hefei University of Technology
• Fan Kong, Hefei University of Technology
• Wei Liu, Tongji University
• Zhangjun Liu, Wuhan Institute of Technology
• Mengze Lyu, Tongji University
• Yong Liu, Wuhan University
• Beibei Li, Hefei University of Technology
• Yong Liu, Hefei University of Technology
• Huiquan Miao, Beijing University of Technology
• Yupeng Song, Nanjing Tech University
• Qihan Shen, Hefei University of Technology
• Weifeng Tao, Northwestern Polytechnical University
• Bo Wang, Hefei University of Technology
• Zhiqiang Wan, Northwestern Polytechnical University
• Dahai Wang, Wuhan University of Technology
• Wanqian Wang, Hefei University of Technology
• Yazhou Xu, Xi'an University of Architecture and Technology
• Jun Xu, Hunan University
• Qingxia Yue, Shandong Jianzhu University
• Tianhao Yu, Hefei University of Technology
• Jingyu Yu, Hefei University of Technology
• Chunfeng Zhao, Hefei University of Technology
• Ji Zhang, Huazhong University of Science and Technology
• Ning Zhang, Hefei University of Technology
• Kang Zhou, Hefei University of Technology

 

Log in Registration Submit Abstract Hotel